Profily pracovných dosiek - INT-COR s.r.o. - CORIAN®

INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Profily pracovných dosiek

Pracovné dosky je možné vyrobiť v niekoľkých prevedeniach prednej hrany a v dvoch riešeniach zadnej tesniacej lišty.

Predná hrana sa najčastejšie rieši zaoblením jej spodnej a hornej hrany rádiusom 1,2,3,6 a 10 mm. Možné je však vytvoriť aj iný profil prednej hrany, ktorého príklady sú zobrazené v nasledovnej katalógovej strane.

Tak isto zadnú tesniacu lištu je možné riešiť s plynulým oblým prechodom s rádiusom 10 mm, čo umožňuje jednoduchú údržbu dosky v týchto miestach. Pre zástancov a milovníkov ostrých línií tesniacu lištu je možné nalepiť aj na ostro, čím si doska udrží svoje ostré hrany a zároveň kvalitným nalepením lišty nedôjde k jej žiadnemu podtečeniu. Ukážka riešenia tesniacich líšt je tiež zobrazená v nasledovnej katalógovej stránke.

ProfilyPracovnychDosiek.pdf

Profily