Drezy - INT-COR s.r.o. - CORIAN®

INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Drezy

Typizované celocorianové tvarovky - okrem umývadiel v skupine CARE - sú ponúkané v nasledovných piatich farebných odtieňoch Glacier White, Cameo White, Designer White, Bone a Vanilla. Ponúkaných je niekoľko tvarových a rozmerových typov. Typizované corianové drezy s nerezovým dnom sú ponúkané skoro vo všetkých farbách corianu a v piatich rozmerových alternatívach.

Katalóg typizovaných drezov, drezov s nerezovým dnom a umývadiel platné od 1.1.2016

Drezy tvarovky nerezové dná 2022.pdf

Atypické drezy vyrábané našou firmou môžu byť vo všetkých ponúkaných odtieňoch corianu. Drezy sa vyrábajú na mieru, ich pôdorysné rozmery sú totožné s typizovanými drezmi. Tvarovo je možné vyrobiť dva typy. Prvý je hranatý so zaoblením vo všetkých rohoch s rádiusom 1 cm a druhý je oblý so zaoblením vo zvislých rohoch s rádiusom 8 cm.

Pri corianových doskách je možné použiť aj drez z iného materiálu ako nerez alebo kamenina. Tieto drezy sa dajú osádzať podľa typu drezu, či už na dosku, do roviny s doskou alebo sa osádzajú zo spodu pracovnej dosky.

Typizovaný hranatý corianový drez
Typizovaný hranatý corianový drez
Typizovaný hranatý corianový drez
Typizovaný corianový drez riešený ako dvojdrez spolu s odkvapkávacou zníženou plochou
Typizovaný oblý corianový drez
Atypický hranatý corianový drez vo farbe pracovnej dosky
Atypický hranatý corianový dvojdrez v inej farbe ako samotná pracovná doska
Atypický oblý corianový drez vo farbe pracovnej dosky
Nerezový drez osadený zo spodu corianovej dosky
Nerezový drez osadený zo spodu pracovnej dosky s doriešenou odkvapkávacou plochou