INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Vzorkovník farebnej škály

 

 

Vzorkovník farieb - platný od 1.5.2019

Vzorkovník 2019_intcor.pdf